Branş Dersleri

İngilizce

Okulumuz da haftanın her günü uygulanan İngilizce branş dersi ile öğrenmeyi eğlenceli hale getirerek, dili çocukların tecrübe edebilecekleri şekilde öğretmeyi amaçlamaktayız. Okul öncesi öğretmenlerimiz ile İngilizce öğretmenlerimizin ortak çalışması sayesinde belli bir öğrenme standardı tutturulmayı hedeflemekteyiz. Story Time, English Drama ve Content and Language Integrated Learning yöntemlerini kullandığımız İngilizce derslerinde çocuklarımız eğlenerek ana dilleri haricinde farklı bir dilin daha olduğu keşfederler.

Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama; oyun yoluyla öğrenme sanatıdır. Okulumzda yaratıcı drama branş dersi ile çocuklarımız Türkçeyi doğru bir şekilde konuşmaya başlarlar. Bunun dışında ses, nefes ve beden kontrolüyle ilgili ayrıntılı eğitim çalışmaları içermektedir. Hayal gücü sayesinde çocukların bakış açılarını farklı yönlerden geliştirir. Toplumsal açıdan ise drama yöntemi, özgüveni yüksek ve insanlara örnek olan bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Müzik ve Ritim

Okulumuz da uygulanan Orff yaklaşımı ile eğitim alan çocuklar, önce kendilerini tanımakla eğitime başlarlar. Bedenlerini bir enstrüman olarak kullanarak, ritim kavramını kendileri üzerinden öğrenirler. Eğitmenin onlar için hazırladığı ritimlerle hareket ederler ve ritimleri içselleştirirler. Bunu yaparken bizim için önemli olan, önce eğlenmeleri, sonra öğrenmeleridir. Orff çalışmalarının içeriğinde, bedenin hareketlerle hazırlanmasından konuşmaların kullanılmasına, konuşmaların ritme dönüştürülmesinden bu ritimlerin müzik haline gelmesine ve bütün bu araçların bir gösteriye dönüşmesine kadar olan süreçte önemli olan tek şey “oyun”dur.
Beden perküsyonu ile ritimleri keşfeden çocuklar, öğrendikleri ritimleri Orff çalgıları adı verilen çalgılar ile çalmaya başlarlar. Her çocuğun görevi farklıdır ve çaldığı ritim de, çalgı da buna göre değişiklik gösterir. Böylece birbirinden farklı birçok çocuk bir araya gelerek, o farklılıkları kolektif bir çalışma ile birleştirerek aynı müziği yaparlar. Bu da onların hem ürettiği, hem eğlendiği, hem iletişimde bulunduğu hem de birçok yeni bilgi öğrendikleri bir eğitime dönüşür.

Yoga

Çocuk Yogası ile , çocuklardaki hayal gücünü, doğru nefes almalarını, esnekliklerini ve enerji dolu hallerini sürekli devam ettirmelerini sağlamaktayız.
Hayal güçlerini kullanmaları okuldaki öğrenme becerilerini geliştirir ve enerjilerini doğru yöne yöneltmelerini sağlar.
Çocuk Yogası çocukların vücut yapılarının esnekliğinin korunmasına neden olur. Bununla birlikte, kasların kuvvetlenmesine, konsantrasyonun ve yaratıcılığın artmasına ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilir.
Çocuk Yogasında eğlenceli yoga duruşlarının yanı sıra nefes çalışmaları, oyunlar, hikayeler de yer almaktadır. Oyun ve hikayelerin yer alması da, çocuğun kendine olan güveninin artmasını, olumlu düşünmeyi ve duyguların daha kolay ifade edilebilmesini sağlar.
Çocuk Yogası ile çocuklar eğlenirken, esneklik, güç, gevşeme ve konsantrasyon sağlanır.
Tüm bu çalışmalarla amaçlanan, yetişkin yogasında da olduğu gibi, beden, zihin ve ruh uyumunu dengelemek ve çocuğun bu denge ile yaşamı devam ettirmesine yardımcı olmaktır.

Robotik Kodlama

Okulumuz da uygulanan kodlama ile birlikte sadece yazılımsal bazı birikimlere sahip olmazlar. Kodlama sırasında karşılarına çıkan problemleri çözmeye çalışırken problem çözme yetilerini arttırırlar. Yanındaki arkadaşı ve öğretmeni ile etkinlik boyunca etkileşim halinde oldukları için iletişim becerilerini geliştirirler. Kodlama eğitimimiz de uyguladığımız bir diğer yöntem ise hikayelerdir. Hikayeler çocuklara sunulur. Bu sayede çocuklar dil becerilerini de geliştirir. Birçok kodlama aktivitesinde çocuklar kodlamanın yanında yaş grubuna göre renkler, sayılar, meslekler gibi birçok kazanım sağlarlar. Bu kazanımlar çocukların yaparak eğlenerek kazandıkları kazanımlar olduğu için kalıcı uzun süre akıllarından çıkmayacak olan kazanımlar olur. Ayrıca robotik kodlama ile çocuğun kendisinin yaptığı bir robotun hareket etmesi, ses çıkarması, ekranda istediğimiz şekilleri göstermesi ile fiziksel kodlama ile tanışan çocuk mekanizmaları keşfeder, yaptığı çalışmanın doğru olup olmadığını deneyimler ve hayal gücünü gerçeğe dönüştürmenin keyfine varır.
kodlama etkinlikleri ile çocukların ekrandan uzaklaşmasını yada daha az vakit geçirmesini, problem çözme, takım çalışması, dil gelişimi, yaratıcı düşünme gibi bir çok 21. Yüzyıl becerilerinin arttırılmasını, bu yaş grubunda verilecek kazanımların yaparak eğlenerek kalıcı olarak öğrenilmesini ve bilim, matematik, mühendislik, teknoloji gibi konularda çocukların küçük yaşta bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktayız.

Santranç

6 yaş grubumuzun katıldığı Santranç dersleri ile çocukların zeka düzeylerini arttırmayı ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi hedeflemekyetiz. Santranç derslerimiz ile çocuklarımızın, zihni ve hayal gücü gelişir. Oyunda yüz yüze kaldığı ve kalacağı pozisyonlar olması nedeniyle, istemediği sonuçlarla karşılaşmamak için dikkatini oyuna ve hamlelere yoğunlaştırmak durumundadırlar. Bu nedenle Öngörüleri gelişir. Kapsamlı düşünmeyi öğrenirler, Buluş yetenekleri gelişir.

Science, Technology, Engineering,Art, Mathematics

Okulumuz da uygulanan STEM eğitim programı ile ülkemizi çağdaş medeniyetin önemli bir üyesi haline getirmek için özgürce ve bilimsel olarak düşünebilen, yapıcı, yaratıcı ve üretken bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Çocukların hayal gücünü geliştirmeye ve yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerine odaklanan bazı temel bilgiler üzerine kurulmuştur. STEM yaklaşımı ile öğrencilerimiz ortama yeni ürünler koyarlar. Bu yaklaşım sayesinde öğrencilerimiz ortak ve bağımsız çalışmalar ile işbirlikçi çalışmayı öğrenirler. STEM yaklaşımı öğrencilerimize özgüven verir, geniş bir bakış açısı ile güven içinde düşünmelerini sağlar. Sorunlarına pratik çözümler bulurlar. Motivasyonları artar. Yenilikçi birer birey olurlar.

Mindfulness (Farkındalık Eğitimi)

Mindfulness eğitimi ile okulumuz da çocuklarımızın yüklü zihinlerini boşaltmak, öz denetimi sağlamak ve bu sayede daha umutlu ve mutlu olmalarını sağlamayı hedeflemekteyiz. Farkındalık eğitimi ile Çocuklarımızın kaygı düzeyini hafifletmeyi dikkat becerileri sürelerini arttırmayı, problemleri ile baş ederken duygu kontrolünü daha rahat yapabilmelerini amaçlamaktayız. Farkındalık çalışmalarda metaforlar, farklı hayvanlar, oyuncaklar ve malzemeler kullanılmaktadır. Durup odaklanarak ve gözlem yaparak çevremize, düşüncelerimize ve bedenimize odaklanmak tüm farkındalık çalışmalarının ortak öğesidir. Durmak, odaklanmak ve gözlemlemek…

Okulumuz da Cuma günleri çocuklarımızla Mindfulness çalışmaları yapılmakta olup. Farkındalık felsefesi de haftanın diğer günlerin de sınıf öğretmenleri tarafından, günlük hayata entegre edilmektedir.