Percihan BALABAN - Sınıf Öğretmeni

Fırat Üniversitesi / Fen Ve Teknoloji Öğretmenliği, 2013
Celal Bayar Üniversitesi / Çocuk Gelişimi, 2020
-İstanbul Üniversitesi / Çocuk Gelişimi , 2022

EĞİTİM, KONGRE VE PROJELER

• İşaret Dili Eğitimi
• İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi
• İlk Yardım Eğitimi
• Masal Anlatıcılığına Merhaba Atölyesi-Bedia CİCİOĞLU
• İçimdeki Ben /Yaratıcı Drama Atölyesi-Selma ÇAKAR
• Eğitimde Oyun Ve Oyunla Eğitim /Yaratıcı Drama Atölyesi-Onur Kurtuluş KARA
• Bir Öğrenme Yolculuğunun Dramatik Kurgusu/Yaratıcı Drama Atölyesi-Müjdat ATAMAN
• Online Ukulele Eğitimi
• Okul Öncesi Dönemde, Kodlama, Algoritma, Maker ve Bilişsel Yönetim - Küçük Mühendisler Atölyesi
• Çocukta Beyin Gelişimi Hareket -Küçük Mühendisler Atölyesi
• Waldorf Eğitimi ve Uygulamaları -Öğr. Gör. Tuğba Kanmaz / DPUSEM
• Sesli Kitap Okuma Yöntem ve teknikleri -Ayşegül Dede
• Reggio Emilia –Alternatif Okullar
• Orman6 ile “Permakültür Ve Onarıcı Bir Yaşam”
• Orman Ve Doğa Okulu Eğitimi -İskender Yıldırım
• Çocukta Drama -DPUSEM