Hale Yılancıoğlu Biçer

1986 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokuldan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda müzik hayatına başladı. Sonrasında İstanbul Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin müzik bölümünü kazanarak keman ve piyano ana sanat dallarında eğitimine devam etti. Lise hayatı boyunca müziğin ve sanatın yanında felsefe ve psikoloji alanları ile de ilgilendi. Sonrasında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünü burslu olarak kazandı ancak müzik aşkı ağır bastığı için, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümünü kazanarak buradan 2009 yılında mezun oldu. Ardından, müzik ve sosyal bilimleri bir arada yürütmek için yüksek lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji alanında tamamladı. Toplum ve müzik, müzik psikolojisi, müzik sosyolojisi, göç ve müzik gibi alanlarda yaptığı çalışmalarla akademik hayatını sürdürdü. 2010 yılında İstanbul’da kendi sanat okulunu kurdu. 2011-2015 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzikoloji bölümünde asistanlık yaptı. Akademik kariyerin kendisini sınırladığını düşünerek 2018 yılında İzmir’e taşındı ve sanat okulunun ikinci şubesini açtı. On yıldır aktif olarak öğretmenlik yapmaktadır. Özellikle okul öncesi çağdaki çocuklar ile müzik, ritim, orff ve beden perküsyonu konularında uzmanlaşmış, Orff Schulwerk, Dalcroze ve Kodaly metodları ile müzik eğitimine farklı bakış açıları katmayı hedeflemiştir.